Tronik

Mobile-Terminal
 

Mobile terminal

Aplikacja mobilna, która służy do śledzenia pojazdów na mapie.

 
Mobile-Terminal Mobile-Terminal
 

FUNKCJONALNOŚCI:

  • Śledzenie pozycji i aktualnych parametrów pojazdów na mapie;
  • Statusy kierowców z tachografu (czas jazdy, czas pracy, odpoczynek, dyspozycyjność);
  • Ślad pojazdu za ostatnie 0,5h - 24h;
  • Widoczność na mapie wprowadzonych do systemu „obszarów własnych”;
  • Nawigowanie do wybranego pojazdu zarówno po linii prostej jak i po drogach wyznaczonych przez nawigację;
  • Komunikacja z KT3;
  • Zaznaczanie punktów orientacyjnych na mapie;
  • Kopiowanie współrzędnych oraz adresów pojazdów i punktów orientacyjnych
  • Raport „Animacja trasy” (miesięczna historia odbytych przez pojazdy tras, wraz z ich szczegółami)