• NOWE FUNKCJONALNOŚCI W KOMUNIKATORZE KT3
  czytaj więcej

  Komunikator KT3 okazał się prawdziwym przełomem w komunikacji w transporcie. Nie spoczęliśmy jednak na laurach i zrobiliśmy kolejny krok w kierunku kastomizacji naszej oferty. Od pierwszej połowy grudnia klienci korzystający z w pełni mobilnego komunikatora KT3 posiadają dostęp do jego nowych funkcji: podglądu na czasu pracy kierowcy, podglądu temperatury w naczepie oraz możliwość sczytywania plików DDD z karty kierowcy.

 • DO 2020 ROKU NAWET 15% KIEROWCÓW MOŻE KORZYSTAĆ Z ROZWIĄZAŃ TELEMATYCZNYCH W CELU OBNIŻENIA CENY POLISY KOMUNIKACYJNEJ
  czytaj więcej

  Raport „European Motor Insurance Study. The rise of digitally-enabled motor insurance” przygotowany przez Deloitte na podstawie danych z 11 krajów europejskich dotyczy wprawdzie ubezpieczeń indywidualnych, ale sam fakt ruchów biznesowych ubezpieczycieli w stronę zwiększenia ulg w OC dla użytkowników rozwiązań telematycznych może także znacznie wpłynąć na koszty ubezpieczenia flot osobowych w firmach.

 • Automatyczne rozliczanie diet w transporcie
  czytaj więcej

  Zgodnie z ustawami o czasie pracy kierowców oraz transporcie drogowym, a także rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pracodawcy mają obowiązek wypłacać pracownikom diety oraz pozostałe koszty podróży. W systemie TRONIK rozliczanie wspomnianych kosztów następuje automatycznie, zwalniając tym samym pracowników z ręcznego wypełniania formularzy. Jest to możliwe dzięki pobieraniu danych z tachografów cyfrowych, pomiarom parametrów eksploatacyjnych pojazdów oraz wprowadzeniu danych o wysokości diet uzależnionych od danego kraju oraz czasu pobytu. 

 • Rozliczanie czasu pracy w transporcie
  czytaj więcej

  Zgodnie z kodeksem pracy firmy zatrudniające pracowników mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Rejestr ten stanowi podstawę do obliczenia wysokości  wynagrodzenia. W przypadku firmy transportowej prowadzenie wykazu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z prawa oraz ze specyfiki zawodu kierowcy, która bardzo często uniemożliwia dokładne ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 • System monitoringu pojazdów w firmach - Piotr Nowak w rozmowie z redaktorem Gazety Wyborczej
  czytaj więcej

  Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł Michała Frąka na temat wykorzystania systemów monitorowania pojazdów w firmach. Materiał powstał m.in. w oparciu o rozmowę z Piotrem Nowakiem, współwłaścicielem firmy TRONIK.

 • MONITOROWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUT - WIELKI BRAT PATRZY
  czytaj więcej

  Piotr Nowak, współwłaściciel firmy Tronik wystąpił w roli eksperta, udzielając komentarza na temat monitoringu parametrów technicznych aut w magazynie Transport i Spedycja.