Tronik
dla Rolnictwa

System firmy TRONIK dostosowany jest do każdego rodzaju maszyn. Opiera się o lokalizację satelitarną, parametry eksploatacyjne przekazywane z komputera pojazdu bądź maszyny, czujniki podłączone w obiekcie, a także komunikator kierowcy oraz sieć GSM do przesyłania danych do serwerów TRONIK, a następnie aplikacji klienta.
Dzięki zintegrowaniu najnowszych i sprawdzonych technologii: GPS, CAN, GPRS, autorski system firmy TRONIK łączy w sobie rozbudowaną funkcjonalność z relatywnie niskimi kosztami zakupu i eksploatacji.

Ponieważ TRONIK jest autorem oraz producentem całego systemu (zarówno sprzętu jak i oprogramowania) ma możliwość modyfikowania oferowanych produktów i usług pod kątem potrzeb konkretnych klientów.

Kalkulator Korzyści
 
 
 
Miesięczna oszczędność w zużyciu paliwa
 
Roczna oszczędność w zużyciu paliwa
Sprawdź funkcje
 • KONTROLA WYDAJNOŚCI PRACY Rozwiń

  • Automatycznie generowane raporty czasu pracy, wydajności maszyn i operatorów na każdym polu, w określonym obszarze lub czasie, np. cyklu produkcyjnym
  • Rozliczanie zużycia paliwa na hektar przepracowanej powierzchni pola wraz z precyzyjnym uwzględnieniem wykluczeń
  • Rozliczenie zużycia paliwa w odniesieniu do pracy każdego osprzętu, pola, kierowcy lub operatora pozwalające np. na obliczenie opłacalności czy kosztów danej uprawy
  • Alarmowanie o pracy w niedozwolonych obszarach bądź braku pracy w określonych porach
 • MONITOROWANIE STACJI PALIW Rozwiń

  • Monitorowanie paliwa wydawanego przez dystrybutor
  • Identyfikacja osoby pobierającej paliwo na podstawie pastylek identyfikacyjnych
  • Przypisywanie pobranego paliwa do konkretnego pojazdu
  • Generowanie dokumentów kosztowych na podstawie powyższych danych i przypisywanie ich do poszczególnych pojazdów i zbiorników
 • IDENTYFIKACJA OSPRZĘTU I OPERATORÓW Rozwiń

  • Automatyczna (opcjonalnie manualna) identyfikacja sprzętu podłączonego do maszyny
  • Identyfikacja operatora maszyny (imię i nazwisko) wykonującego pracę
  • Statystyki czasu pracy osprzętu na każdej maszynie
 • DODATKOWE MOŻLIWOŚCI Rozwiń

  • Import danych/obszarów pola w formatach GPX (format zapisu/wymiany danych GPS), SHP (z pakietu ArcGIS) oraz GIS (Systemów Informacji Przestrzennej)
  • Zabezpieczenie maszyny przed kradzieżą
  • Kontrola terminarza pojazdu (przypomnienia o terminach przeglądów, serwisów, kontroli, etc.)