Tronik dla Flot Osobowych

GPS ATRAX to autorski system firmy TRONIK do: monitorowania parametrów eksploatacyjnych pojazdów i maszyn, czasu pracy kierowców i aktywności pracowników.

System opiera się o lokalizację satelitarną, parametry eksploatacyjne przekazywane z komputera pojazdu bądź maszyny, czujników podłączonych w obiekcie, a także komunikator kierowcy oraz sieć GSM do przesyłania powyższych danych do serwerów TRONIK, a następnie do aplikacji klienta.

System zintegrowany jest m.in. z PasCom Flota II, TimoCom, interLAN Speed, Softra Flota Commandor. Możliwa jest także integracja z innymi, niezbędnymi Klientom systemami.

Kalkulator Korzyści
 
 
 
Miesięczna oszczędność w zużyciu paliwa
 
Roczna oszczędność w zużyciu paliwa
Sprawdź funkcje
 • Rozliczenie paliwa Rozwiń

  Monitorujemy (w kilku płaszczyznach):

  • zużycie paliwa przez silnik (CAN)
  • poziom paliwa w zbiornikach
  • import tankowań z kart paliwowych
  • porównanie poziomu paliwa z danymi z kart paliwowych
  • wychwytywanie tankowań w niedozwolonych dniach/okresach (np. w weekendy, święta)
 • Rozliczanie wykorzystania samochodów do celów prywatnych i służbowych Rozwiń

  Rozliczanie wykorzystania samochodów do celów prywatnych i służbowych na podstawie:

  • schematów czasowych kalendarza,
  • importu danych dotyczących urlopów, zwolnień, etc. (HR)
  • trybu jazdy służbowy/prywatny.

  Automatyczne rozsyłanie raportów do użytkowników pojazdów oraz zbiorczych zestawień do księgowości.

 • Weryfikacja odwiedzin klientów Rozwiń

  Weryfikacja odwiedzin klientów na podstawie lokalizacji bazy adresów (import bazy klienckiej).
 • Kontrola pracy handlowców Rozwiń

  Kontrola pracy handlowców:

  • automatyczny import planów pracy z systemu klienta,
  • import i aktualizacja bazy klientów,
  • automatyczna weryfikacja wykonalności planów i dostarczanie cyklicznych raportów do zarządu lub kierownictwa firmy.

  Bieżące monitorowanie aktywności pojazdów i wysyłanie powiadomień/alarmów o niedozwolonych czynnościach (np. samochód pod domem kierowcy, w strefie zakazanej w godzinach pracy) lub braku czynności/wykonywania zadań w czasie pracy.

 • Planowanie pracy Rozwiń

  Możliwość planowania wizyt serwisowych/handlowych w systemie GPS ATRAX przez aplikację i stronę www (możliwość importu planów z innych systemów).
 • Import bazy klientów do systemu GPS ATRAX Rozwiń

  Na podstawie bazy adresów możliwość zaimportowania punktów i obszarów klienta, przypisanie ich do dowolnych kategorii, uzupełnienia opisów, możliwość eksportu bazy/punktów klienta uzupełnionych o współrzędne GPS, możliwość wizualizacji punktów z podziałem na kategorie.
 • Integracja danych Rozwiń

  Polega na ścisłym powiązaniu systemów (np. GPS ATRAX z PasCom FLOTA II lub GPS ATRAX z TimoCom czy TRANS.EU) oraz ciągłej, automatycznej interakcji narzędzia z użytkownikami pojazdów, wyzwalając zachowania proekonomiczne.

  Rozwiązanie to zostało praktycznie sprawdzone – jest na bieżąco wykorzystywane przez klientów TRONIK i przyczynia się do realnych oszczędności.

 • Import danych z kart paliwowych Rozwiń

  Import danych z kart paliwowych, dotyczących:

  • tankowań,
  • zakupu materiałów eksploatacyjnych

  Dane podlegają automatycznemu porównaniu i weryfikacji z danymi/informacjami z systemu GPS ATRAX w pojeździe.

 • Styl jazdy Rozwiń

  GPS ATRAX pozwala na:

  • określanie stylu jazdy kierowców i tworzenie rankingów pod kontem ecoDrivingu,
  • rejestrację przekroczeń prędkości,
  • kontrolę obrotów silnika,
  • kontrolę pracy silnika w poszczególnych przedziałach zakresu pracy silnika,
  • rejestrację użycia hamulca, itp.
 • Kontrola emisji CO2 Rozwiń

  Kontrola emisji CO2 na podstawie zużycia paliwa i parametrów katalogowych pojazdu.